TABEL NOMINAL CUPRINZÂND SALARIILE DE BAZĂ BRUTE ALE FUNCȚIOARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud la data de 30 MARTIE 2019