„Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

M8 Material promovare 28.11.2018
Pliant M8