Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, proiect SIPOCA 35